Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Nezábudka, s.r.o. (ďalej len “Spoločnosť”) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie svojich zákazníkov. Tento dokument, Zásady ochrany osobných údajov, opisuje, ako Spoločnosť zhromažďuje, uchováva a používa osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytujú.

1. Aké údaje zbierame a na aký účel?

1.1. Kontaktný formulár

Zbierame nasledujúce údaje:

  • Meno

  • Priezvisko

  • Email

Tieto údaje sú zbierané za účelom komunikácie s užívateľmi, ktorí nás kontaktujú cez webovú stránku.

1.2. Google Analytics

Používame nástroj Google Analytics na monitorovanie návštevnosti našej webovej stránky. Google Analytics môže zbierať informácie o vašom zariadení, prehliadači, IP adrese, a aktivite na webovej stránke. Tieto údaje sú používané na analýzu a zlepšenie funkčnosti našej webovej stránky.

2. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Údaje z kontaktného formulára uchovávame po dobu potrebnú na vybavenie vášho požiadavku, maximálne však 2 roky. Údaje zbierané Google Analytics uchovávame 26 mesiacov.

3. Ako chránime vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú chránené technologickými a organizačnými opatreniami, aby sa predišlo ich náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu, prístupu neoprávnených osôb.

4. Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na námietku voči spracovaniu a právo na prenosnosť údajov. Tiež máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

5. Kontaktné údaje

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať:

  • Adresa: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves

  • Tel. číslo: 053 / 44 257 50

  • Email: nezabudka@nezabudka.eu


Dátum: 21. augusta 2023

Parkovisko sa nachádza zo zadnej strany obchodu na Gorazdovej ulici

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok
7:00 – 17:00
Sobota
7:30 – 12:00
Nedeľa
Zatvorené

Firemné údaje

Nezábudka, s.r.o.
Letná 39
052 01, Spišská Nová Ves
IČO: 47968834
IČ DPH: SK2024164362